Vi khuẩn HP

Vi khuẩn HP là loại vi khuẩn có thể tồn tại lâu trong môi trường axit dạ dày

Vi khuẩn HP trong dạ dày là gì? Phương pháp chẩn đoán và điều trị

Vi khuẩn HP là loại vi khuẩn mãn tính có khả năng lây nhiễm cao và rất khó điều trị....

Chi tiết